информационни ресурси за бизнеса
комуникации |  сигурност |  бизнес софтуер |  критични системи |  интернет |  зелени ИТ |  ИТ проекти |  cloud |  CAD/GIS/GPS |  документопоток |  финансови ИТ |  МСБ

ТИМ ВИЖЪН БЪЛГАРИЯ ВИ СЪВЕТВА:

10 грешки при внедряване на ERP система

1. Слабо планиране. За да разберете и подобрите работните си процеси, направете вътрешен одит на бизнеса си преди избора на ERP система.

2. Лошо проучване на внедрителите. Преди да изберете внедрител, винаги искайте референции от техни клиенти.

3. Неразбиране/неизползване на ключови функционалности. Ако не познавате възможностите на системата, няма да можете да автоматизирате процесите и да постигнете целите си.

4. Подценяване на необходимото време и ресурси. Много компании не отделят нужните ресурси, което води до неуспешно внедряване или превишаване на заложения бюджет.

5. Изпускане на важните за проекта хора. Ключовите служители от отдел финанси, производство, покупки и склад са също толкова важни за проекта, колкото и служителите от IT отдела.

6. Задачите не са приоритизирани. Трябва да се създадат приоритети, за да се решават бързо важните проблеми и да не се лутате между няколко задачи едновременно.

7. Спестяване от обучение. Потребителите на системата трябва да се научат да работят с нея преди тя да бъде пусната в експлоатация.

8. Непрецизни данни. ERP системата е толкова добра, колкото точни са данните в нея.

9. Пропускане на теста след внедряване. Няма да можете да видите какво се случва, ако не тествате системата или оставите това само на един-двама служители.

10. Очакване системата да покрива бизнеса от край до край. Независимо колко мощна и гъвкава е, основната й цел е оптимизация на ключовите процеси и проследяване на разходи.

Понеделник, 21 Октомври 2019
Infoweekend News
Зрелищно шоу подготвят 30 seconds to Mars за Sofia Rocks

Анкета
През какъв период от време записвате курсове за повишаване на квалификацията си?
Ежегодно
През 2-3 години
Не съм повишавал/а квалификацията си досега
архив
 |