информационни ресурси за бизнеса
комуникации |  сигурност |  бизнес софтуер |  критични системи |  интернет |  зелени ИТ |  ИТ проекти |  cloud |  CAD/GIS/GPS |  документопоток |  финансови ИТ |  МСБ
новини
10 изчислителни възела ще добави Physon
От: InfoWeek, бизнес новини
БГ клъстерът обслужва проекти в областта на нанонауките
11:51 29-03-2010
Десет нови изчислителни възела, включващи 80 ядра на 2.5 GHz, ще бъдат добавени през 2010 г. към компактния 112-ядрен компютърен клъстер Physon, работещ на територията на Физическия факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски”. С това броят на ядрата ще достигне 192, обяви д-р Христо Илиев от Научноизследователския сектор на Софийския университет.
 
Physon е предназначен да подсигурява изчислително изпълнението на проект „Моделиране и анализ на комплексни физични системи”, финансиран от националния фонд „Научни изследвания” по договор ВУ-Ф-205/2006. 


Цели и задачи на клъстера

Сред основните цели и задачи на клъстера е да обслужва проекти в областта на изчислителната физика – теоретична и експериментална, симулиране на теоретичните модели, обработка на експериментални резултати, визуализация, анимация, мултимедия, разработка на изчислителни алгоритми и не на последно място – обучение на студенти от магистърската програма за основи на паралелното програмиране на системи със споделена и разпределена памет чрез използване на стандарта OpenMP и библиотеката за предаване на съобщения MPI. Курсът се провежда от групата „Монте Карло” и включва още и обща подготовка по използването на системи за пакетно изпълнение на задачи. Заедно с това Physon се ползва още за нуждите на обучението в специализирана магистърска програма на Факултата по математика и информатика към СУ, както и на стартиралия миналата година специализиран бакалавърски курс във Физическия факултет. 

Астрономия, астрофизика, квантова информатика, медицинска физика, метеорология и океанология, биофизика, нанонауки и физика на твърдото тяло и химия са научните направления, реализирани върху Physon, уточни Христо Илиев. 38 на сто от ресурсите на клъстера са използвани до момента за проекти в областта на нанонауките, а 27% - за проекти по квантова информатика. Останалите ресурси са разпределени по следния начин:  20 на сто – за медицинска физика, 10% - за лекарствен дизайн, 2% - за обучение и 2% - за други проекти. 

Според друго статистическо сечение за натоварването на Physon, 54% от стартираните на клъстера програми са от последователен тип. 39 на сто са малките паралелни програми, 10% заемат средните паралелни програми, а останалите 7 на сто са големите паралелни програми, допълни Христо Илиев. 

Историята на проекта

Проектът, с който клъстерът стартира преди 4 години, е „ACL”. Именно по това време - през нетолкова далечната 2006-а, договор с националния фонд „Научни изследвания” осигурява финансиране, с което започва изграждането на клъстера. През 2007-а са закупени първите 4 възела — 32 ядра на 2 GHz, следват 8 нови възела — 64 ядра на 2.5 GHz, добавени през 2008-а, а на следващата година са закупени още 2 нови възела — 16 ядра на 2.5 GHz. Разрастването за 2010 г. включва именно предвидените 10 нови възела. 

Ресурсите и тяхното разпределение

Клъстерът е устройство с крайни и споделени ресурси, обяснява Христо Илиев. Тяхното разпределение се управлява на две нива: административно и системно. В рамките на първото ниво ръководството на проекта издава разрешения за използване на ресурсите и определя индивидуалните им квоти, а системното ниво, или системата за пакетна обработка на задачи, се грижи за физическото разпределение на ресурсите, уточни той. 
Physon е хомогенна високопроизводителна изчислителна система с общо предназначение. Разполага общо с 28 броя 64-битови 4-ядрени процесори Intel Xeon, от които 8 броя E5335 с работна честота 2 GHz и 20 броя E5420 с работна честота 2.5 GHz. Системата разполага с 224 GB оперативна памет и 3.50 TB работно дисково пространство.

Всеки изчислителен възел представлява 8-ядрена SMP платформа със следните характеристики: 2 броя 64-битови 4-ядрени процесори Intel Xeon, 16 GB споделена оперативна памет, 250 GB SATA2 твърд диск за съхранение на временни файлове и InfiniBand контролер с двойна пропускателна способност (20 Gbps) 

Централното мрежово хранилище за данни от своя страна е с обем 1,75 TB и се осигурява от файлов сървър с 4 броя 500 GB SATA2 дискове. Изчислителните възли достъпват хранилището през едногигабитова Ethernet мрежа, обяснява Христо Илиев.
Теоретичната пикова производителност на клъстера при работа с числа с плаваща запетая с двойна точност е Rpeak = 1056 Gflops, а реалната според LINPACK е Rmax = 853.6 Gflops. Енергийната ефективност е 312.7 Mflops/W.

Physon е достъпен чрез протокол за отдалечен достъп SSH (Secure SHell) на адрес physon.phys.uni-sofia.bg и стандартен порт 22. Потребителят може да използва произволен SSH клиент, като за препоръчване е последният да поддържа тунелиране на протокол X11, допълва Христо Илиев.

Physon статистика:
• 38 потребители
• 9 проекта
• 31 109 задачи
• 513 996 часа (приведени)
• 30 години непрекъсната работа на Mac (2 x 2 Hz)

Хардуерът:
• 8 x Intel Xeon E5335 (32 ядра на 2 GHz)
• 20 x Intel Xeon E5420 (80 ядра на 2.5 GHz)
• 224 GiB RAM
• 3.50 TB работно дисково пространство
• 1.75 TB файлово хранилище (ZFS raidz1)
• 20 Gbps DDR InfiniBand
• LINPACK: Rmax = 853.6 Gflops
(312.7 Mflops/W)

Софтуерът:
• ОС 64-битов Ubuntu Linux Server
• Sun Grid Engine
• Intel Cluster Toolkit Compiler Edition
• Maple 12
• Mathematica 7
• Quantum Espresso
• IBM Open Data eXplorer
• други (по заявка)
Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Най-нови от новини
Eвропейската компания Asseco стъпва на българския пазар
07:42 13-06-2014
Представи визията си за бъдещето на технологичен форум
Откриват лаборатория за проектиране на е-системи в ТУ-София
07:01 11-06-2014
Ще се обучават студенти по микроелектроника
Трима студенти отличи Vivacom Техническа академия
11:13 10-06-2014
30 младежи участват в проекта тази година
  Най-четено от новини