информационни ресурси за бизнеса
комуникации |  сигурност |  бизнес софтуер |  критични системи |  интернет |  зелени ИТ |  ИТ проекти |  cloud |  CAD/GIS/GPS |  документопоток |  финансови ИТ |  МСБ
новини
Млади учени от ФМИ на СУ повишават квалификацията си
От: InfoWeek
Стартира проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”
07:30 24-10-2012
588 483 лв. е финансирането на проекта по ОП РЧР
Докторанти, постдокторанти и млади учени от Факултета по математика и информатика на Софийския университет ще повишат квалификацията си в рамките на нов проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Проектът с финансиране 588 483 лв. ще предостави възможност на младите учени да работят съвместно с български и чужди експерти. 

Очаква се по проекта да бъдат създадени съвременни курсове за обучение на целе¬ва¬та група в областта на математиката и информатиката. 

Бенефициентите на ФМИ ще бъдат включени в проекти на бизнеса с цел прилагане на научните резултати в практиката.

На докторантите, постодокторантите и младите учени ще бъде предоставена възможността за научни публикации в специализирани национални и международно признати списания.

Бенефициентите на проекта ще получат възможност още да участват в научни школи, краткосрочни обучения на докторанти и обмен на опит на постдокторанти и млади учени с експерти във водещи европейски научни центрове и лаборатории в областта на математиката и информатиката, в престижни научни форуми и специализирани семинари в тяхната научна област.

Ще бъдат организирани и специализирани докторантски конференции и дни на младия учен математик и инфор¬ма-тик. 

Продължителността на проекта е 24 месеца.
Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Най-нови от новини
Eвропейската компания Asseco стъпва на българския пазар
07:42 13-06-2014
Представи визията си за бъдещето на технологичен форум
Откриват лаборатория за проектиране на е-системи в ТУ-София
07:01 11-06-2014
Ще се обучават студенти по микроелектроника
Трима студенти отличи Vivacom Техническа академия
11:13 10-06-2014
30 младежи участват в проекта тази година
  Най-четено от новини